Условия за ползване

Скъпи клиенти, моля прочетете и се запознайте с настоящите Общи условия преди да използвате този website ( “Сайт”).

1. За настоящите общи условия

Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между ЗАРИЯНА ЕООД (магазин) и потребителите (Вие) във връзка с услугите, предлагани от multimask.eu. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на multimask.eu, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване.

ЗАРИЯНА ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България

Република България, ЕИК: 202155236

Седалище и адрес на управление: София, ул. Синанишко езеро №11

2.За поверителноста на вашите данни

ЗАРИЯНА ЕООД обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че ЗАРИЯНА ЕООД има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:

– име и фамилия

– e-mail

– телефон за връзка

– адрес за фактура и досавка

– пощенски код

В последствие имате възможност да коригирате тези данни, когато правите нови поръчки:

Данните, които ще получим при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на ЗАРИЯНА ЕООД. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

Вашият потребителският профил може да бъде изтрит от системата на multimasak.eu заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.

Запознайте се с политиката за управление на лични данни от тук

3.Поръчката

Всяка поръчка на продукт или услуга през системата на multimasak.eu е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. Поръчки приемаме 24 часа в денонощието, също и в почивните дни и в дните на официалните празници. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начинa на доставка и начина на плащане. След приключване на поръчката ще получите обаждане от наш служител за потвърждение на поръчката и посочената от Вас информация. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по имейл или телефон.

4.Цените

Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са показани без цената за доставка, за която можете да се информирате от следната страница: Страница за доставка

5.Проблеми при изпълнение на поръчката

Въпреки че се стремим да изпълняваме всички поръчки с точност, изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано или забавена поради някоя от следните причини:

  1. Правим всичко възможно да имаме всички продукти в наличност и да обновяваме наличностите, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; в този случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок по телефон или с email съобщение
  2. Посочили сте грешни или непълни данни за доставка –  имена, адрес, телефон, пощенски код.
  3. Забавяне на доставката заради неблагоприятни метеорологични условия.

При невъзможност за доставка не по вина на ЗАРИЯНА ЕООД (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), Вашата поръчка ще бъде върната при нас докато се свържем с вас.

6.Плащане

Плащане при доставка: при получаване на поръчката, плащате на куриера.

7.Доставка и получаване на продуктите

  1. Доставка на адрес: избира се в процеса на поръчка след попълване на точен адрес, имена, пощенски код и допълнителни инструкции
  2. Доставка до офис на ЕКОНТ, избира се в процеса на поръчка след попълване на името и адреса на офиса, имена, пощенски код и допълнителни инструкции

8.Отказ от поръчка и връщане

Всички продукти, които изпращаме са с опция: “Преглед” и клиентите могат да отворят получената пратка в момента на нейното получаване. 

При преглед на  продукта и отказ за вземане от куриер:

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, във Ваше присъствие куриерът се свързва с наш представител за да се уточни връщането на пратката. В този случай ние ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти.

Можете да върнете закупените от нас продукти  в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

– Продуктите да са в оригиналната си опаковка

– Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване

– Да включите оригиналната стокова разписка /документ, който получавате от Еконт за наложен платеж/ или поръчка, с която сте получили продуктите

– Продуктите да бъдат изпратени с опция за преглед на пратката преди приемането и

– Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка.

– Продукти за лична хигиена не подлежат на връщане

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Ако желаете замяна на един продукт с друг, разходите за куриер са за сметка на купувача.  Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

Формуляр за отказ можете да изтеглите от тук  ИЗТЕГЛИ ФОРМУЛЯР

При възникнал проблем с преноса на пратката, който не е по наша вина, на място при получаване на пратката клиентът уведомява куриерът за последващи действия. Ние не носим отговорност при нараняване на продуктите при техния разнос.

Ако не сте се възползвали от опцията “Преглед преди получаване” и след вземане на пратката сте уточнили проблем с полученият продукт / извън офис на или без присъствие на служител на куриерската служба – когато пратката се доставя до адрес /, отговорност носи клиентът.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.
Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Надзорни органи:

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. „Cлaвeйкoв“ №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Европейска комисия Онлайн решаване на спорове

Уeб caйт: ec.europa

Рекламации и въпроси към нас:

Моля, свържете се с нас на телефон 0878 944 338 или ни пишете на [email protected], за да обсъдим всякакви въпроси свързани с продуктите или услугите, предоставяни от ЗАРИЯНА ЕООД.

Настоящите условия представлява пълно  и заключително към този момент  споразумение между ЗАРИЯНА ЕООД и клиента  по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.